De Kaardebol

Stichting De Kaardebol is genoemd naar de plant Kaardebol. De in Nederland inheemse Kaardebol dankt haar naam aan een oud gebruik waarbij de stekelige zaaddoos aangewend werd om wol te kaarden: te kammen en te ontdoen van klitten en vuil.

Grote kaardebol


Van stekelig rozet tot toze bloempjes

De kaardebol groeit graag op dijken en houdt van kleihoudende grond. Het is een tweejarige plant die na de bloei afsterft. Ze zaait zich gemakkelijk uit, maar groeit langzaam.
In de winter heeft zich een tamelijk groot wortelrozet gevormd van stekelige bladeren, wat bij dauw of rijp een prachtig effect geeft.
In het voorjaar rond mei komt hier een stekelige bloeistengel uit die twee meter hoog kan worden. Hierop vormen zich kandelaarsgewijs stekelige bollen waaruit roze bloempjes in een ring tot bloei komen.



Putters en droogboeketten

Zijn de bollen uitgebloeid, dan staan ze erg decoratief in droogboeketten. Laten we ze buiten staan, dan verkleuren ze donker en blijven nog de hele winter fier overeind staan. Met wat geluk kun je dan genieten van het puttertje die de zaden uit de bol komt peuteren. De putter is een vinkachtige vogel, groenbruin, met rood, wit en zwarte tekening, die mooi zingt. Daarom werd hij vroeger veel als kooivogel gehouden maar hij is nu in Nederland beschermd. Ook andere vinkachtigen zullen in de winter, als er sneeuw ligt en ander voedsel moeilijk bereikbaar is, blij zijn met de overgebleven zaadjes in de bollen.

 

top

Verschillende soorten kaardebollen

Behalve de Grote kaardebol, Dipsacus fullonum, bestaat er in Nederland nog de Kleine kaardebol, D. pilosus. Deze komt vooral in Zuid-Limburg voor en is in Nederland beschermd.
De weverskaarde, D. sativus, werd vroeger met name gebruikt voor het kaarden van wol. Deze plant werd hiervoor vroeger veel gekweekt, maar komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa.
De Slipbladige kaardebol, D. laciniatus, tenslotte is waarschijnlijk van Oost-Europese herkomst.

 


De schoonheid van Nederland

Stichting De Kaardebol wil mensen kennis laten maken met de schoonheid van wilde planten. Ook willen wij u de diversiteit van onze inheemse flora en de boeiende samenhang van natuurlijke levensgemeenschappen tonen.

 


top

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel: het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de diversiteit van de (bedreigde) inheemse flora en het bevorderen van de verantwoorde toepassing van de inheemse flora in het openbaar en particulier groen.

 







Verwezenlijking doel

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het onderhouden en openstellen van een voorbeeldtuin
 • het ontwikkelen en uitvoeren van tuinprojekten voor scholen,     buurtorganisaties en andere openbare en particuliere     organen en personen
 • het uitdragen van ideeën en ervaringen door middel van het     uitgeven van publicaties
 • het geven van lezingen, excursies en cursussen
 • het geven van beplantings- en beheeradviezen
 •  

  top

  Organisatie

  De Kaardebol is ondergebracht in de De Kaardebol stichting voor natuurtuinieren. De stichting is opgericht op 31 oktober 1997 en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel op 17 november 1997: KvK 41261625

   


  Bestuur

  Het bestuur van stichting De Kaardebol telt momenteel 3 leden, 2 adviseurs en een aantal donateurs. Het bestuur bestaat momenteel uit Marianne Wilting, Cyril Liebrand en Ad Dingemanse.

   


  top

  Sponsoring

  Het onderhoud en de instandhouding van Natuurtuin De Kaarde-bol kost geld. Daarnaast streeft de stichting De Kaardebol naar een verdere verbetering van de facilitaire omstandigheden in de natuurtuin.
  In droge perioden worden de planten in leven gehouden met behulp van regenwater afkomstig van het 'groene' dak van het gebouw van Stichting Overal. In de toekomst dient de opvang-capaciteit te worden vergroot.

   

  Om een en ander te kunnen bekostigen is Stichting De Kaardebol steeds op zoek naar sponsors en subsidiegevers. Een klein deel van de onkosten wordt nu al gedekt door gelden van derden.

  Giro 7830559
  T.n.v. De Kaardebol
  Bredestraat 52
  Nijmegen






   

  top