De Kaardebol, stichting voor natuurtuinieren

Een kleinschalig initiatief
ten behoeve van de instandhouding van de diversiteit van de inheemse flora en
het bevorderen van de verantwoorde toepassing van de inheemse flora in het openbaar en particulier groen
met een natuurtuin en
een verkooppunt van inheemse plantensoorten en
een website met alle relevantie informatie.