Bijen en vlinders

De meeste inheemse plantensoorten hebben een functie voor bijen en vlinders. De bijen profiteren van de nectar en het stuifmeel van de bloemen, de vlinders van de nectar. Daarnaast zijn veel inheemse planten waardplant voor de rupsen van veel dag- en nachtvlinders. Dat wil zeggen dat ze het voedsel leveren voor de rupsen die op weg zijn om uit te groeien - via het popstadium - naar volwassen vlinders. Deze vlinders zoeken vervolgens steeds weer dezelfde plantensoort op om hun eieren op af te zetten, waaruit na een poosje weer de rupsen verschijnen.

Koninginnepage op Grote centaurie; gefotografeerd in tuin van De Kaardebol

Op de volgende websites is informatie te vinden over de functie van inheemse planten voor de bijen en vlinders:

  • www.bijenhelpdesk.nl

  • bevat uitvoerige informatie over ecologisch beheer van vegetaties en beplantingen die bijen en andere bloembezoekende insecten bevorderen

  • www.drachtplanten.nl

  • geeft een overzicht van alle bekende drachtplanten in Nederland en hun toepassingen en beheer, bevat een uitvoerige bijen-/drachtplantenkalender en bevat foto's van de meeste Nederlandse wilde bijen en van veel drachtplanten.

    Beide websites zijn vrij toegankelijk! De websites zijn gemaakt door Arie Koster, een deskundige op het gebied van de Nederlandse flora en entemofauna.

    <