Activiteiten


  • Het onderhoud van een wilde plantentuin met 200 soorten planten


  • Wilde plantentuin De Kaardebol
  • De verkoop van inheemse wilde planten


  • Geven van cursussen en rondleidingen in en rond de tuin


  • Het opzetten en begeleiden van schooltuinprojecten


  • Geven van advies over aanleg van uw tuin of ecologisch groenproject


  • Geven van advies en voorlichting, lezingen en excursies


  • Het uitgeven van het blad "Bulletuin" voor donateurs. Bulletuin wordt gratis toegezonden aan donateurs. Verder wordt     Bulletuin verspreid via de klanten in de tuin, via aanverwante organisaties en de bibliotheek.
  • <